سیستم پرداخت بیعانه شرکت پاک چوب
پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت : دروازه پرداخت بانک ملت

نام پذیرنده : شرکت پاک چوب(حسین حیدرهایی)

شماره حساب : بانک ملت

شماره کارت :

ایمیل : shop@pakchoobshop.ir

آدرس وب سایت : www.pakchoobshop.ir